Văn cúng khai trương

VÌ TRẠNG NGƯỠNG SỰ TƯ CỨ

Việt Nam Quốc, ……………………Tỉnh/ Tp, …………………… quận/Huyện, …………………………….. phường/ xã.

Tư gia số: …………………………………, …………………………….. Chi lộ

Ư kim tuế thứ ………………Niên, ………………. Ngoạt, …………………Nhật.

 

 

Tư Nhơn KHAI TRƯƠNG ………………………..………………………………………….

Kim vì tín chủ: …………………………………………………………………..……..……….. hiệp toàn gia nam nữ đại tiểu đẳng.

Cẩn dĩ nhang đăng, hoa quả bàn soạn, phù lang tửu thanh chước thứ phẩm chi nghi.

 

HỮU TRẠNG PHỤNG THƯỢNG

Bổn xứ linh quan, bổn thổ linh thần, Đương kiển thổ địa, Phước đức chánh thần.

Bổn xứ thành hoàng đại vương tôn thần, Thái giám bạch mã tôn thần, kim niên hành khiến tôn thần, Kim niên thái tuế tôn thần.

Ngũ tự gia đường tiên sư bổn mạng, Đông trù tư mạng định phước táo quân tôn thần. Ngũ phương thổ công tôn thần. Lịch đợi tiên sư tôn thần bá ban kỹ nghệ tôn thần. Ngọc tuyền kim tĩnh long vương, môn thừa hộ húy cấm kỵ đẳng thần, gia đường hương hỏa liệt vị oai linh. Ngũ phương đạo lộ thần quan, dư thần, nhơn thần liệt vị. Tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai canh khai cư tôn thần, ông chủ bà chủ thổ trạch tiên linh.

Cập thị tùng bộ hạ chiến sĩ trận vong, nhân dân nạn vong oan hồn uổng tử, cô hồn liệt vị.

Đồng lai hiến hưởng , chi nghi công giáng trinh tường chi phước.

PHỤC NGUYỆN

Hoàng thiên giáng phước, hậu thổ thi ân, thổ vượng kim sanh thường nạp thương sương, ư thiên vạn địa linh nhơn kiệt, vĩnh trưng tài phước vu bách tam.


NGƯỠNG LẠI

Thổ thần cô hồn liệt vị phò trì chi gia huệ dã

CẨN TRẠNG

Lễ vật: nhang đèn, hoa quả, gạo muối, giấy tiền, rượu, trầu cau.

Chay – mặn …. Tùy điều kiện gia chủ                                                                                                          Văn cúng khai trương

 

a.jpgaa.jpgb.jpgc.jpgd.jpge.jpgf.jpgg.jpgh.jpgi.jpg