Văn cúng động thổ


DUY

Việt nam quốc, Tuế Thứ Bính Thân niên, …………………. Nguyệt, ………………….. nhựt.
Hồ Chí Minh Thành phố, quận ………………………, phường …………………………….
Tư gia số : …………………………., đường ………………………………………………
Kim tín chủ: …………………………………………………… hiệp toàn gia nam nữ đại tiểu đẳng.

 

Tư nhơn thượng hương hiến cúng, khai cơ mở móng xây dựng gia cư chi lễ

Cẩn dĩ kim ngân, hương đăng, trai bàn, hào soạn, thanh chước, quả phẩm, phù lang tửu, diêm mễ chi nghi.


CẢM CÁO VU

Cung nghinh bổn xứ thành hoàng đại vương tôn thần, đương kiển thổ địa phước đức chánh thần, Cửu thiên huyền nữ Thánh mẫu tiên nương. Tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai canh tôn thần, bổn xứ mộc trụ, thạch trụ, tỉnh trụ thần quân, Tiên sư, Thánh sư, Tổ sư, Phong thủy lịch đợi địa lý tổ sư, Bá công Kỹ nghệ lịch đợi tổ sư, đông trù tây mạng táo phủ thần quân, môn thừa hộ úy cấm kỵ đẳng thần, thổ công, thổ chủ, thổ phủ, thổ hôn, thổ tuế chi thần.

Tư nhơn khai cơ mở móng xây dựng gia cư, kỉnh tiến phỉ nghi, lễ tuy bất túc, thành kính hữu dư, xin cầu điều linh, nguyện kỳ giám cách, tích vĩ khương ninh ngưỡng đạt.

Phục duy cẩn cáo

a.jpgaa.jpgb.jpgc.jpgd.jpge.jpgf.jpgg.jpgh.jpgi.jpg