Con người đang làm Thần đang nhìn, mỗi ý nghĩ, việc làm của con người thì Thần đều đang quan sát, vì vậy chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm.
Cuộc sống hiện đại đã có những thành tựu vượt bậc về mặt vật chất. Song nhân loại vẫn không ngừng trăn trở: chúng ta có thực sự trở nên hạnh phúc hơn không? Trên thực tế, dường như càng đạt được tiến bộ trên phương diện vật chất nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng phải sống trong nỗi sợ hãi triền miên nhiều bấy nhiêu. Khoa học công nghệ đã có những bước tiến kỳ diệu, và không còn nghi ngờ gì sẽ tiếp tục phát triển.
a.jpgaa.jpgb.jpgc.jpgd.jpge.jpgf.jpgg.jpgh.jpgi.jpg