Khai quang điểm nhãn

      Khai quang điểm nhãn là gì?


      Khái niệm:

         - Khai : mở ra, mở đầu, mở mang, bắt đầu.

         -  Quang: sáng.

         - Khai Quang: là lễ dâng cúng Đức Phật

       Khai Quang còn có nghĩa là Lễ Điểm Nhãn cho tượng Phật, Thánh, Thần, hay các linh vật phong thủy như  Tỳ hưu, Thiềm Thừ, Chuông, bát       quái, dĩa ngọc thất tinh… Cũng có một số quan niệm là  lễ Hô Thần Nhập Tượng.

     - Điểm Nhãn: là lễ vẽ con mắt Phật. Hoặc vẽ lên các vật khí phong thủy nào khác.


Tóm lại
: Khai Quang là khai mắt cho tượng Phật hoặc khai mắt cho vật khí nào khác. Khi vẽ xong 1 tượng Phật, khi tạo xong một cốt Phật, khi tạo ra vật khí nào đó…trước khi thờ phượng, người ta làm lễ, niệm kinh, đọc Chú và điểm vào cặp mắt Phật ấy là lễ Khai Quang. Hoặc bất cứ các vật khí thiêng liêng nào khác…

Cũng gọi là lễ Khai Quang Điểm Nhãn (Khi một tượng Phật được đắp và tô vẽ xong, đem tượng Phật đặt đúng vị trí rồi lựa ngày tổ chức lễ Khai Quang Điểm Nhãn cho tượng Phật, sau đó mới bắt đầu thờ cúng tượng Phật, cũng như các vật khí phong thủy nào khác).

Các Tôn tượng, vật khí phong thủy phải được tẩy trần cho thanh tịnh trước khi thực hiện các bước khai quang và điểm nhãn.

            Khi bạn cần:

 

                - Khai quang tôn tượng, vật phẩm mới

               - Thay thế tượng thờ, vật khí cũ

               - Các nguyên tắc khi thờ phụng, bài trí các vật khí phong thủy đúng

               - Các vật khí bổ trợ cho bản mệnh, công việc, bình an....

 

          Hãy gọi tôi:   Master Gia Cát Tử 0938 19 07 19

a.jpgaa.jpgb.jpgc.jpgd.jpge.jpgf.jpgg.jpgh.jpgi.jpg